Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
== Hướng dẫn chung ==
 
=== Quyền hạn và trách nhiệm ===
 
Ủy ban Trọng tài có các quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
# Đưa ra quyết định cuối cùng có tính ràng buộc đối với các trường hợp và tranh chấp mà cộng đồng không thể hòa giải hoặc giải quyết;
# Để giải quyết các vấn đề không phù hợp cho thảo luận công khai vì quyền riêng tư, pháp lý hoặc lý do tương tự;
# Để phê duyệt và xóa quyền truy cập vào [[Wikipedia:Ủy ban Trọng tài/Công cụ kiểm tra và giám sát|Công cụ kiểm tra và giám sát]] và danh sách gửi thư thuộc Ủy ban trọng tài.
 
=== Tuyển chọn và bổ nhiệm ===
Các thành viên của Ủy ban được bổ nhiệm sau cuộc [[WP:ACE|bầu cử hàng năm]] do cộng đồng tổ chức và điều hành. Ứng viên phải:
#Đáp ứng các [[m:Access to nonpublic personal data policy|tiêu chí của Wikimedia Foundation]] về quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân không công khai và xác nhận trong tuyên bố bầu cử của họ rằng họ sẽ tuân thủ đầy đủ các tiêu chí; và
#Tiết lộ bất kỳ [[WP:SOCK#LEGIT|tài khoản thay thế nào]] trong tuyên bố bầu cử của họ. Các tài khoản hợp pháp đã được khai báo cho Ủy ban Trọng tài trước khi kết thúc đề cử không cần được tiết lộ công khai.
Trong các trường hợp ngoại lệ, Ủy ban có thể triệu tập các cuộc bầu cử tạm thời, theo hình thức tương tự như các cuộc bầu cử thông thường hàng năm, nếu trọng tài viên không hoạt động và cần bổ sung.