Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

 
Biên tập viên nghĩ rằng trọng tài viên nên từ chối, có thể để lại tin nhắn trên trang thảo luận của trọng tài viên và đưa ra lý do. Nếu trọng tài viên không phản hồi hoặc không từ chối, người dùng có thể chuyển yêu cầu đến Ủy ban để đưa ra phán quyết. Yêu cầu khi đã bước vào giai đoạn bỏ phiếu sẽ không được chấp nhận, trừ trường hợp đặc biệt.
 
=== Tính minh bạch và bảo mật ===
Các cuộc thảo luận của Ủy ban thường được tổ chức riêng tư mặc dù Ủy ban sẽ đưa ra các lý do chi tiết công khai cho các quyết định liên quan đến vụ việc, trừ khi vấn đề không phù hợp để thảo luận công khai vì lý do riêng tư, pháp lý hoặc tương tự. Ủy ban coi tất cả các thông tin liên lạc được gửi đến là riêng tư hoặc được gửi bởi một thành viên của Ủy ban khi thực hiện nhiệm vụ của họ.