Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Trọng tài/Chính sách”

 
Bằng chứng có thể được gửi riêng tư, nhưng Ủy ban thường duyệt bằng chứng được đăng công khai trừ khi có lý do thuyết phục không thể thục hiện. Ủy ban sẽ quyết định có thừa nhận mỗi lần đệ trình bằng chứng riêng tư theo giá trị của mình hay không và nếu được thừa nhận, bằng chứng sẽ được xem xét tại một phiên [[#Điều trần riêng tư|điều trần riêng]].
 
=== Lệnh tạm thời ===
Vào bất kỳ thời điểm nào từ khi vụ việc được đưa ra cho đến khi vụ việc kết thúc, Ủy ban có thể đưa ra các lệnh tạm thời, hạn chế hành vi của các bên, hoặc người dùng nói chung, trong suốt thời gian vụ việc xảy ra.