Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Biển San Hô”

Add 2 books for Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được (20210205)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Add 2 books for Wikipedia:Thông tin kiểm chứng được (20210205)) #IABot (v2.0.8) (GreenC bot)
| coauthors = Smithers, Scott G.; Parnell, Kevin E.
| title = The geomorphology of the Great Barrier Reef: development, diversity, and change
| url = https://archive.org/details/geomorphologygre00hopl
| year = 2007
| publisher = Cambridge: Cambridge University Press
| isbn = 0521853028
| page = [https://archive.org/details/geomorphologygre00hopl/page/19 19]
| page = 19
}}</ref>
 
| coauthors = Smithers, Scott G.; Parnell, Kevin E.
| title = The geomorphology of the Great Barrier Reef: development, diversity, and change
| url = https://archive.org/details/geomorphologygre00hopl
| year = 2007
| publisher = Cambridge: Cambridge University Press
| isbn = 0521853028
| page = [https://archive.org/details/geomorphologygre00hopl/page/27 27]
| page = 27
}}</ref>
 
332.953

lần sửa đổi