Khác biệt giữa các bản “RAID”

n (clean up, General fixes, replaced: → (17))
Thẻ: Soạn thảo trực quan Đã được lùi sửa
 
=== RAID 0 ===
Minion
RAID 0 cần ít nhất 2 ổ đĩa (có thể sử dụng 1 ổ đĩa). Tổng quát ta có n đĩa (n >= 2) và các đĩa là cùng loại.
 
Dữ liệu sẽ được chia ra nhiều phần bằng nhau. Ví dụ ta dùng 02 ổ cứng 80GB thì hệ thống đĩa của chúng ta là 160GB.
 
'''Ưu điểm''': Tăng tốc độ đọc / ghi đĩa: mỗi đĩa chỉ cần phải đọc / ghi <math>\dfrac{1}{n}</math> lượng dữ liệu được yêu cầu. Lý thuyết thì tốc độ sẽ tăng n lần.
 
'''Nhược điểm''': Tính an toàn thấp. Nếu một đĩa bị hư thì dữ liệu trên tất cả các đĩa còn lại sẽ không còn sử dụng được. Xác suất để mất dữ liệu sẽ tăng n lần so với dùng ổ đĩa đơn.
 
=== RAID 1 ===
1

lần sửa đổi