Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tài Thu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| tên khai sinh =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi |1931|06|04}}
| nơi sinh = xã [[Vân Canh]], huyện [[Hoài Đức]], TP [[Hà Nội ]]
| nguyên quán = Huyện Hoài Đức, [Hà Nội]
| mất = 2021 |02|14