Khác biệt giữa các bản “Đài Phương Trang”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| background = non_vocal_instrumentalist
| tên = Đài Phương Trang
| image = Đài Phương Trang.jpg
| imagesize = 200px
| caption =