Khác biệt giữa các bản “Cổng thông tin:Nội dung chọn lọc”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Lùi lại thủ công
{|style="border-spacing:8px;margin:-8px -8px -2px; background-color:transparent"
| class="MainPageBG" style="padding:0.5em 1em 0em 1em; border:1px solid #A3B1BF;background-color:#E6F2FF;vertical-align:top;color:#000; vertical-align:top;" |
<h2span style="font-size:16pt"><center>'''Nội dung chọn lọc trên Wikipedia'''</center></h2span>
----
[[Tập tin:Fairytale bookmark golden.png|right|40px|Ngôi sao nội dung chọn lọc]]
Nội dung chọn lọc đại diện cho phần tốt nhất mà [[Wikipedia]] mang lại. Đây là những bài viết, hình ảnh và nhiều sự đóng góp khác thể hiện kết quả tốt đẹp của những nỗ lực hợp tác nhằm phát triển [[Wikipedia]]. Tất cả những nội dung chọn lọc đều trải qua quá trình xem xét, trừ các [[Wikipedia:Hình ảnh chọn lọc|hình ảnh chọn lọc]] đã được chọn trên [[Wikimedia Commons]], để chắc chắn rằng chúng đạt được những tiêu chuẩn cao nhất và có thể trở thành những ví dụ điển hình về mục đích cuối cùng của chúng ta. Một ngôi sao màu vàng ([[Tập tin:Fairytale bookmark golden.png|14px|Ngôi sao nội dung chọn lọc]]) ở góc bên phải, đầu trang cho biết rằng nội dung này đã được chọn lọc.