Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Trang Chính mới (Wiki2021)”

*:Nên dùng border right hoặc trái để phân tách 2 phần trái phải, vậy ổn hơn. [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 08:29, ngày 7 tháng 2 năm 2021 (UTC)
*::Ca này bắt đầu hơi khó rồi đó. Không biết anh {{u|Prenn}} có rảnh để giúp em không ạ? [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|&mdash;&nbsp;<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 20:18, ngày 7 tháng 2 năm 2021 (UTC)
*:::Cái này bố cục dạng bảng nên dùng border-left không được hay lắm. — [[Thành viên:Prenn|<font color="#555">'''Prenn'''</font>]] [[Thảo luận thành viên:Prenn|<font color="#999">+</font>]] 16:36, ngày 22 tháng 2 năm 2021 (UTC)