Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trung Vũ vương”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Hiến Vũ vương]]
*[[Tuyên Vũ Vương]]
*[[Ngụy Vũ Vương]]
*[[Lương Vũ Vương]]
* [[Trung Liệt vương]]
* [[Trung Vương]]
Người dùng vô danh