Khác biệt giữa các bản “Người Maya”

Cần đóng góp thêm và dịch thêm trong phiên bản tiếng Anh..tôi dịch ko hết.
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Cần đóng góp thêm và dịch thêm trong phiên bản tiếng Anh..tôi dịch ko hết.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Phần lớn dân số của Maya đương đại sống Guatemala, Belize, và phần phía tây của Honduras và El Salvador, cũng như bộ phận lớn dân cư trong phạm vi [[Political divisions of Mexico|tiểu bang Mexico]] của [[Yucatán (state)|Yucatán]] , [[Campeche]] , [[Quintana Roo]] , [[Tabasco (state)|Tabasco]] và [[Chiapas]] .
==Chú thích==
==Tham khảo==
{{Sơ khai dân tộc}}
408

lần sửa đổi