ChinQuoc


Thông tin bản thân
800+Thành viên này đã có hơn 800 sửa đổi trên Wikipedia.
Blue male symbol.svgThành viên này là nam giới.
Noia 64 apps karm.svg Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 2 năm, 9 tháng và 6 ngày.
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Wikipedia Autopatrolled.svgThành viên này có quyền tự đánh dấu tuần tra trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Wikipedia Rollbacker.svgThành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)