ChinQuoc


Thông tin bản thân
500+Thành viên này đã có hơn 500 sửa đổi trên Wikipedia.
Male.svgThành viên này là nam giới.
Noia 64 apps karm.svg Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 1 năm, 7 tháng và 21 ngày.
Nhà thờ gỗ Kon Tum.jpgThành viên này là người Tây Nguyên
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)