ChinQuoc


Thông tin bản thân
1.000+Thành viên này đã có hơn 1.000 sửa đổi trên Wikipedia.
Male.svgThành viên này là nam giới.
Noia 64 apps karm.svg Thành viên này đã gia nhập Wikipedia được 11 tháng và 21 ngày.
2K Thành viên này sinh năm 2K.
Nhà thờ gỗ Kon Tum.jpgThành viên này là người Tây Nguyên
viThành viên này sử dụng tiếng Việt như ngôn ngữ mẹ đẻ.
Wikipedia extended confirmed.svgThành viên này có quyền xác nhận mở rộng trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)
Wikipedia Rollbacker.svgThành viên này có quyền lùi sửa trên Wikipedia tiếng Việt. (xác minh)