Khác biệt giữa các bản “Mỹ Đức, Đạ Tẻh”

n
Replace dead-url= with url-status=.
n (Replace dead-url= with url-status=.)
 
Ngày [[6 tháng 3]] năm [[1984]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 38-HĐBT<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-38-HDBT-phan-vach-dia-gioi-xa-tinh-Lam-Dong-43418.aspx|tựa đề=Quyết định 38-HĐBT năm 1984 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Lâm Đồng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, chia xã Đạ Tẻh thành hai xã An Nhơn và Hà Đông.
 
Ngày [[6 tháng 6]] năm [[1986]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 67-HĐBT<ref name="67-HĐBT">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-67-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-xa-phuong-thi-tran-thuoc-huyen-Da-Huoai-Don-Duong-Dy-Linh-Da-Lat-thuoc-tinh-Lam-Dong-37107.aspx|title=Quyết định 67-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Đạ Huoai, huyện Đơn Dương, huyện Di Linh và thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|access-date=}}</ref>. Theo đó, chia xã Hà Đông thành ba xã Hà Đông, Mỹ Đức và Quốc Oai.
 
Cùng ngày, huyện Đạ Huoai được chia thành 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-68-HDBT-dieu-chinh-dia-gioi-hanh-chinh-huyen-Da-Hu-oai-tinh-Lam-Dong-37108.aspx|title=Quyết định 68-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đạ Huoai thuộc tỉnh Lâm Đồng|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url-status=|access-date=}}</ref>; các xã Hà Đông và Mỹ Đức chuyển sang trực thuộc huyện Đạ Tẻh mới thành lập.
 
Trước khi sáp nhập, xã Mỹ Đức có diện tích 104,10&nbsp;km², dân số là 3.992 người, mật độ dân số đạt 38 người/km². Xã Hà Đông có diện tích 4,41&nbsp;km², dân số là 1.736 người, mật độ dân số đạt 394 người/km².