Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đoan Cung công”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
#Nguyễn triều Tuyên Hóa Đoan Cung quận công [[Nguyễn Phúc Bửu Tán]] (sau được tiến phong làm Tuyên Hóa Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều Hoài Đức Đoan Cung quận công [[Nguyễn Phúc Miên Lâm]] (sau được nâng cấp làm Lạc Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm Hoài Đức Đoan Cung Vương)
#Nguyễn triều An Xuyên Đoan Cung quận công [[Nguyễn Phúc Miên Bàng]] (sau được thăng cấp làm Xuyên Đoan Cung quốc công, sau nữa được tiến phong làm An Xuyên Đoan Cung Vương, trong thế phả họ Nguyễn Phúc thì thụy hiệu của ông là An Xuyên Đoan Trang quận công và Xuyên Đoan [[Trang công]], như vậy sau này ông được tiến phong là An Xuyên [[Đoan Trang vương]])
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh