Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Minh hoàng hậu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
'''Minh Hoàng Hậu''' (''[[chữ Hán]]'':明皇后) là [[thụy hiệu]] của một số vị [[hoàng hậu]] trong [[lịch sử]] [[chế độ phong kiến]] ở [[khu vực]] [[Á Đông]].
==Danh sách==
*[[Thác Bạt Thật|Bắc Ngụy Hiến Minh Đế]] [[Hiến Minh hoàng hậu]] (truy tôn)
*[[Bắc Ngụy Văn Thành Đế]] [[Văn Minh hoàng hậu]] (sau được suy tôn là Văn Minh thái hậu)
*[[Đường Duệ Tông]] [[Lưu hoàng hậu (Đường Duệ Tông)|Túc Minh hoàng hậu]] (gọi tắt theo thụy hiệu dài Túc Minh Thuận Thánh Hoàng Hậu, do đó cũng được gọi là [[Thuận Thánh hoàng hậu]])
Người dùng vô danh