Khác biệt giữa các bản “Thiệu Trị”

n
Phân biệt rõ Sihanoukville thành Sihanoukville (tỉnh) dùng popups
n (Phân biệt rõ Sihanoukville thành Sihanoukville (tỉnh) dùng popups)
Không như vua cha Minh Mạng, Thiệu Trị ít có tham vọng về mở rộng lãnh thổ và khuếch trương thanh thế.
 
Năm [[1841]], Thiệu Trị vừa lên ngôi, thấy tình hình [[Chân Lạp]] bất ổn, dân Chân Lạp chống đối quan lại Đại Nam cai trị, còn đất Nam Kỳ liên tiếp có nổi loạn. Nhân có lời tâu của [[Tạ Quang Cự]] xin bỏ đất [[Trấn Tây Thành]], rút quân về giữ [[An Giang]], Vua Thiệu Trị liền nghe theo, truyền cho tướng quân trấn thủ Trấn Tây là [[Trương Minh Giảng]] rút quân về. Ngoài ra, Thiệu Trị cũng cho bỏ luôn phủ Quảng Biên và huyện Khai Biên (nay thuộc tỉnh [[Kam pốt|Kampot]] và [[Sihanoukville (tỉnh)|Sihanoukville]]).
 
Nước [[Campuchia|Cao Miên]] được lập lại, vua mới là Sá Ong Giun ([[Ang Duong]], em trai của vua cũ Nặc Chăn - [[Ang Chan II]]) làm Cao Miên quốc vương, cháu gái là Ngọc Vân ([[Ang Mey]] - con gái Ang Chan II) làm Cao Miên quận chúa. Nước [[Thái Lan|Xiêm]] hùng mạnh thay thế Đại Nam để bảo hộ nước Cao Miên.