Khác biệt giữa các bản “Cầu đường sắt Bình Lợi”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{coord| 10.825700| 106.709244| type:landmark| format=dms| name=Cầu Bình Lợi| display=title}}
{{Để|cầu đường bộ cùng tên|Cầu đường bộ Bình Lợi}}
{{Thông tin cầu
| Tên = Cầu Bình Lợi