Khác biệt giữa các bản “Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| religion = {{ublist |item_style=white-space:nowrap; |86,32% [[Tín ngưỡng dân gian Việt Nam|Tín ngưỡng]]<br />hoặc [[Không tôn giáo]] |7,1% [[Kitô giáo]] |4,79% [[Phật giáo]] |1,02% [[Phật giáo Hòa Hảo|Hòa Hảo giáo]] | 0,58% [[Đạo Cao Đài]] |0,19% tôn giáo khác<ref name="Census">{{cite web|url=https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/11/ket-qua-toan-bo-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o-nam-2019/|title="Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019"|publisher=}}</ref>}}
| government_type = [[Nhà nước đơn nhất]] [[Hệ thống xã hội chủ nghĩa|Cộng hòa xã hội chủ nghĩa]] [[hệ thống đơn đảng|đơn đảng]]
| leader_title1 = [[Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Tổng Bí thư]], [[Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Chủ tịch nước]]
| leader_name1 = [[Nguyễn Phú Trọng]]
| leader_title2 = [[ThủChủ tướngtịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Thủ tướngChủ Chínhtịch phủnước]]
| leader_name2 = ''trống''
'' trống ''
| leader_title3 =
| leader_name3leader_title3 = [[Thủ tướng Việt Nam|Thủ tướng Chính phủ]]
| leader_title3leader_name3 = ''trống''
| leader_title4 = [[Chủ tịch Quốc hội Việt Nam|Chủ tịch Quốc hội]]
| leader_name4 = [[Vương Đình Huệ]]