Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Wikipedia:Tên bài”

n
: Đồng ý, tôi cảm thấy cần phải thay đổi thành tên thương hiệu [[Thành viên:0x44616E68|0x44616E68]] ([[Thảo luận Thành viên:0x44616E68|thảo luận]]) 03:27, ngày 22 tháng 3 năm 2017 (UTC)
Một lần nữa, tôi đề nghị quý bạn, quý BQV thảo luận về mục này. Nếu không có ý kiến gì khác, tôi sẽ tiến hành đổi tên các bài kiểu như vậy.<font color="#708090">▐ </font> [[Thành viên:Trần Thế Vinh|Trình Thế Vân]]<sup><font color= "#228B22"></font><font color= "#228B22">[[Thảo luận Thành viên:Trần Thế Vinh|thảo luận]]</font><font color= "#228B22"></font></sup> 04:57, ngày 29 tháng 6 năm 2017 (UTC)
::Mục này tôi gợi ý thảo luận đã 4 năm trôi qua, nhưng không có ý kiến gì thêm. Vậy tôi tiếp tục chờ đợi 1 tháng nữa. Sau đó, nếu không có chốt được, tôi xin mạn phép đổi tên bài theo ý kiến tôi đã đưa ra. Thân mến!--<font color="#708090">▐ </font> [[Thành viên:Trần Thế Vinh|Trình Thế Vân]]<sup><font color= "#228B22"></font><font color= "#228B22">[[Thảo luận Thành viên:Trần Thế Vinh|thảo luận]]</font><font color= "#228B22"></font></sup> 02:54, ngày 6 tháng 4 năm 2021 (UTC)