Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Sơ khai Thành phố Hồ Chí Minh”

Tập tin Emblem_of_Ho_Chi_Minh_City.png đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: No permission since 29 March 2021.
n TPHCM đương nhiên là của Việt Nam rồi
Tập tin Emblem_of_Ho_Chi_Minh_City.png đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi Túrelio vì lý do: No permission since 29 March 2021.
Dòng 1:
{{Asbox
| image = Emblem of Ho Chi Minh City.png
| pix = 30
| subject =
55.953

lần sửa đổi