Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đài Phương Trang”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Chuyến xe miền Tây
*Có bao giờ (Phạm Vũ Anh Tứ)
*Có những đêm buồn ([[Ngọc Sơn (nhạc sĩ trước 1975)| Ngọc Sơn]] & Đài Phương Trang)
*Dù đời ngăn cách
*Dù không một lời (Phạm Vũ Anh Tứ)