Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Alphama”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
::{{u|Băng Tỏa}}: Bạn tạo ra bản mẫu đó đi, để bạn Alphama và các BQV khác còn dùng <big>☺</big> – <span style="background:red;">'''[[Thành viên:Ccv2020|<font color="white">ChemistryExpert</font>]]'''</span> – '''<font color="white"><sup>[[Thảo luận Thành viên:Ccv2020|<font color="limegreen">trao <big><big>☺</big></big></font>]]</sup></font>''' 11:48, ngày 11 tháng 4 năm 2021 (UTC)
:::Thật sự là tôi rất lười làm việc này. =)) [[User:Alphama|<span style="background:#16BCDA;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;<b>A</b> l p h a m a&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:yellow;border:1px #16BCDA solid;border-radius:2px;">[[User talk:Alphama|Talk]]</span></sup> 10:57, ngày 14 tháng 4 năm 2021 (UTC)
:Lười thì nghỉ, từ chức, nói nhiều làm gì [[Đặc biệt:Đóng góp/2001:EE0:5697:5730:A921:FDD7:8674:1421|2001:EE0:5697:5730:A921:FDD7:8674:1421]] ([[Thảo luận Thành viên:2001:EE0:5697:5730:A921:FDD7:8674:1421|thảo luận]]) 13:30, ngày 14 tháng 4 năm 2021 (UTC)
 
== Đổi hướng (2) ==