Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Bảo quản viên không phải là”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
== Tóm tắt ==
Những thành viên nào xem việc trở thành [[Wikipedia:Bảo quản viên|bảo quản viên]] là một sự khẳng định cho những đóng góp dưới vai trò là người viết bài hoặc một phần thưởng vì đã viết tốt hay là một dịch vụ tốt nào khác sẽ sớm bị thất vọng. '''Bảo quản viên và điều phối viên không có "quyền chỉ huy" như một số người nghĩ'''. Họ có thể vẽ ra ranh giới dựa trên các chính sách, chuẩn mực chung và phán quyết, rồi thực thi chúng bằng việc sử dụng công cụ. Họ thường có cái nhìn sâu sắc và đề xuất cho người dùng và họ giỏi hợp tác với người khác và làm việc với họ. Nhưng họ không bao giờ đóng vai trò như là "người quản lý" theo nghĩa của một chức trong công ty. Họ thực hiện các chính sách mà cộng đồng nói chung đã chấp thuận. Chẳng hạn:
 
* ''Họ không quyết định những gì người khác sẽ thấy''. Chẳng hạn, bảo quản viên xóa trang chỉ có thể làm thế trong các trường hợp mà cộng đồng đã chấp thuận. Họ chỉ là người thực hiện - họ không quyết định những chính sách và quy tắc.