Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Thương mại (Pháp)”

n
|Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp
|3 tháng 1 năm 1974 - 27 tháng 5 năm 1974
| rowspan="2" |[[Liên hiệp Dân chủ của Nền Cồng hòa|Liên minh Dân chủ vì Nền Cồng hòa]]
|-
|[[Vincent Ansquer]]
| rowspan="3" |[[Tập tin:Valéry Giscard d'Estaing 1976 White House.jpg|không_khung|108x108px]]
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
|[[Liên hiệp Dân chủ của Nền Cồng hòa|Liên minh Dân chủ vì Nền Cồng hòa]]
|-
|[[Pierre Brousse]]
| rowspan="4" |9 tháng 2 năm 1921 - 2 tháng 2 năm 1980
|Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Thương mại và Công nghiệp
|820 tháng 1 - 17 tháng 11 năm 1959
|[[Tập tin:Jean-Marcel Jeanneney.jpg|không_khung|112x112px84x84px]]
[[Jean-Marcel Jeanneney]]<br>(Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp)
| rowspan="4" |[[Phong trào Cộng hòa Nhân dân]]
| rowspan="5" |Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về Nội thương
| rowspan="3" |17 tháng 11 năm 1959 - 24 tháng 8 năm 1961
|[[Tập tin:Jean-Marcel Jeanneney.jpg|không_khung|112x112px84x84px]]
[[Jean-Marcel Jeanneney]]<br>(Bộ trưởng Công nghiệp)
|-
|[[Tập tin:Antoine Pinay 1969.jpg|không_khung|133x133px100x100px]]
[[Antoine Pinay]]
 
| rowspan="2" |[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
|-
|[[Tập tin:Valéry Giscard d'Estaing, Stadhuis Amsterdam, 916-6621 (cropped).jpg|không_khung|135x135px101x101px]]
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
 
|-
| colspan="7" |''Trống vị trí (28 tháng 1 năm 1962 - 22 tháng 6 năm 1969)''
|-
| rowspan="2" |[[Jean Bailly]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Sin foto.svg|không khung|133x133px]]
| rowspan="2" |31 tháng 5 năm 1922 - 20 tháng 4 năm 1984
| rowspan="2" |Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề về Ngoại thương
22| rowspan="2" |7 tháng 63 năm 1969 - 5 tháng 7 năm 1972
|Không có
22 tháng 6 năm 1969 - 5 tháng 7 năm 1972
| rowspan="2" |[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
|[[Tập tin:20.05.1969. V. Giscard d'Estaing et A. Turcat. (1969) - 53Fi3456 (cropped) (cropped).jpg|không_khung|142x142px]]
|-
|[[Tập tin:20.05.1969. V. Giscard d'Estaing et A. Turcat. (1969) - 53Fi3456 (cropped) (cropped).jpg|không_khung|142x142px106x106px]]
[[Valéry Giscard d'Estaing]]
 
(Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế)
|[[Liên minh vi Nền Cộng hoà mới|Liên minh vì Nền Cộng hoà mới]]
|-
| colspan="7" |''Trống vị trí (285 tháng 37 năm 1972 - 529 tháng 43 năm 19721977)''
|-
| rowspan="2" |[[Antoine Rufenacht]]<hr/>[[Claude Coulais]]
| rowspan="2" |[[Tập tin:Antoinerufenacht (cropped).jpg|không_khung|126x126px]]<hr/>[[Tập tin:Sin foto.svg|không_khung|133x133px]]
| rowspan="2" |11 tháng 5 năm 1939 - 5 tháng 9 năm 2020<br><hr/>23 tháng 1 năm 1924 - 3 tháng 11 năm 2009
| rowspan="3" |Quốc vụ khanh
| rowspan="3" |4 tháng 1 năm 1977 - 31 tháng 3 năm 1978
|Không có
| rowspan="2" |[[Đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa (Pháp)|Tập hợp vì nền Cộng hòa]] (?)<br><hr/>Độc lập[[Liên minh vì nền Dân chủ Pháp]]
|-
|[[Tập tin:René Monory (cropped).jpg|không_khung|109x109px]]
[[René Monory]]
(Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp)
|-
|
|
|
|-
|}