Khác biệt giữa các bản “F. D. C. Willard”

Tập tin F._D._C._Willard.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi JuTa vì lý do: No source specified since 22 April 2021.
(Tập tin F._D._C._Willard.jpg đã bị bỏ ra khỏi bài viết vì nó đã bị xóa ở Commons bởi JuTa vì lý do: No source specified since 22 April 2021.)
 
{{Infobox animal
| name = F. D. C. Willard
| image = F. D. C. Willard.jpg
| caption = F. D. C. Willard, a [[Siamese cat]], squinting astutely at the camera
| othername = Felix Domesticus, Chester.
46.275

lần sửa đổi