Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Kinh tế Quốc dân”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Xuống dòng liên tục hơn 3 lần
====Kế toán – Kiểm toán====
Viện hiện tại đang nghiên cứu và giảng dạy 6 Bộ môn:
 
- '''Lý thuyết tài chính Tiền tệ'''
 
Bộ môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ là Bộ môn có lịch sử hình thành sớm nhất của Viện Ngân hàng – Tài chính. Ban đầu, Bộ môn có tên gọi là Bộ môn Tài chính và Tín dụng. Sau đó đến những năm 1960 được hình thành hai Bộ môn là Bộ môn Tài chính học và Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng. Sau năm 1965 ngành ngân hàng và tài chính được chuyển sang Đại học tài chính, tại đây còn lại môn nguyên lý chung là Tài chính học và Lý thuyết Tiền tệ Tín dụng. Hai môn này được nhập vào thành một Bộ môn gọi là Bộ môn Lý thuyết Tài chính. Năm 1977 hình thành Khoa Ngân hàng, Bộ môn Lý thuyết Tài chính  được đổi tên thành Bộ môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Sau này do chủ trương của Trường mỗi chuyên ngành do một Bộ môn quản lý, chuyên ngành tài chính công do Bộ môn Lý thuyết Tài chính  quản lý nên năm 2003 được đổi thành Bộ môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ và Tài chính công. Năm 2012, cùng với việc thành lập Viện Ngân hàng - Tài chính,  Bộ môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ và Tài chính công được tách thành hai Bộ môn là Bộ môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ và Bộ môn Tài chính công. Hiện nay, Bộ môn giảng dạy môn học Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 1 cho sinh viên khối ngành kinh tế, Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 1 và các môn học khác do Bộ môn đảm nhiệm cho sinh viên chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính đào tạo bậc đại học và sau đại học.
 
'''Trưởng Bộ môn:''' PGS.TS Cao Thị Ý Nhi
 
'''Phó trưởng Bộ môn:''' TS. Đoàn Phương Thảo
 
'''Các giảng viên cơ hữu của Bộ môn:''' PGS. TS Cao Thị Ý Nhi, PGS.TS Nguyễn Hữu Tài, TS. Đoàn Phương Thảo, TS Đặng Anh Tuấn, TS Nguyễn Thị Hoài Phương, TS Trần Tố Linh, TS Phạm Thành Đạt, ThS Đặng Ngọc Biên, ThS Dương Thúy Hà, ThS Tạ Nhật Linh, ThS Phan Thu Trang, ThS Hoàng Trung Lai, ThS Lê Vân Chi, ThS Phạm Thùy Dung, ThS Võ Thế Vinh, ThS Ngô Thị Minh Hằng, ThS Trần Anh Ngọc, Ths Ngô Thanh Xuân, Thầy Hoàng Xuân Quế
 
 
* Lĩnh vực nghiên cứu: Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính; Hệ thống tài chính và các định chế tài chính; Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ
 
#====Thương mại và Kinh tế quốc tế====
#Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE ([http://www.aep.neu.edu.vn/web/vn/index.html http://www.aep.neu.edu.vn/])
====Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE ====
 
#Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE ([http://www.aep.neu.edu.vn/web/vn/index.html http://www.aep.neu.edu.vn/])
 
===Các ngành học===
62

lần sửa đổi