Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Tổ chức dịch vụ giáo dục tại Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
* [[Trường Đại học Công nghiệp Vinh]] (UIV)
* [[Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân]] (VXUT)
* [[Trường Đại học Duy Tân]] (DDT)
* [[Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng]] (KTD)
* [[Trường Đại học Phan Thiết]]
* [[Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn]] (DSG)
* [[Trường Đại học Lạc Hồng]] (DLH)
* [[Trường Đại học Duy Tân]] (DDT)
* [[Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An]] (DLA)
* [[Trường Đại học Quang Trung]] (DQT)