Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đang viết”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| image = {{#if:{{{altimage|}}}|{{{altimage|}}}|[[File:Ambox warning blue construction.svg|50x40px|link=|page is in the middle of an expansion or major revamping]]}}
| text = {{#if:{{{section|}}}|Đề mục này|{{#switch:{{NAMESPACE}}
| Thảo luận = [[HelpWikipedia:TalkTrang pagethảo luận|talk page]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thể loại = [[Wikipedia:Thể loại|Trang thể loại này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Trợ giúp = [[Trợ giúp:Mục lục|Trang trợ giúp này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Chủ đề = [[Wikipedia:ChủCổng đềthông tin|ChủCổng thông đềtin này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Bản mẫu = [[Wikipedia:Bản mẫu thông báo|Trang bản mẫu]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|Trang thành viên này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thảo luận Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|Trang thảo luận thành viên này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thể loại = [[Wikipedia:Thể loại|trang thể loại này]]
| Trợ giúp = [[Trợ giúp:Mục lục|trang trợ giúp này]]
| Chủ đề = [[Wikipedia:ChủCổng đềthông tin|trang chủcỏng thông đềtin này]]
| Bản mẫu = [[Wikipedia:Bản mẫu thông báo|trang bản mẫu này]]
| Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|trang thành viên này]]