Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quản đốc thành phố”

Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 2 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
* Các nhiệm vụ khác có thể được hội đồng thành phố giao phó<ref name="duties"/><ref name="duties#2"/>
 
Trách nhiệm có thể khác nhau tùy theo các điều khoản ghi trong hiến chương thành lập thành phố, luật lệ tiểu bang và luật lệ địa phương. Ngoài ra, nhiều tiểu bang như các tiểu bang [[New Hampshire]] và [[Missouri]], có pháp điển hóa thành luật các chức năng tối thiểu mà một quản đốc thành phố phải thực thi.<ref>[http://www.moga.mo.gov/statutes/C000-099/0780000610.HTM MRS] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130728182431/http://www.moga.mo.gov/statutes/C000-099/0780000610.HTM |date=2013-07-28 }} [http://www.gencourt.state.nh.us/rsa/html/III/37/37-6.htm NH RSA]</ref>
 
==Tóm lược==
292.906

lần sửa đổi