Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
Thay cả nội dung bằng “{{Sao chọn lọc}}”
(THÔNG BÁO NGHỈ)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
(Thay cả nội dung bằng “{{Sao chọn lọc}}”)
Thẻ: Thay thế nội dung Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
{{Sao chọn lọc}}
THÔNG BÁO NGHỈ:
 
Do có việc cực bận nên tôi xin tạm nghỉ trên tất cả các dự án của Wikimedia. Việc bận này cũng không có gì to tát, tôi vẫn dành thời gian truy cập nhất định tại hai dự án Wikibooks và Wikiquote để thực hiện bảo quản dự án, còn các công việc khác tôi sẽ tạm dừng để thực hiện các công việc ngoài đời thực. [[User:Đức Anh|Đức Anh]] ([[User talk:Đức Anh|Thảo luận]]&nbsp;<b>&middot;</b>&#32;[[wikibooks:vi:Trang Chính|Wikibooks]]) 06:11, ngày 28 tháng 2 năm 2021 (UTC)