Khác biệt giữa các bản “Miếu xóm bánh”

Trang mới: “Miếu Xóm Bánh là tên thường gọi của Thanh Sơn Miếu, nằm ở Xóm Bánh thuộc phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, gần…”
(Trang mới: “Miếu Xóm Bánh là tên thường gọi của Thanh Sơn Miếu, nằm ở Xóm Bánh thuộc phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, gần…”)
Thẻ: Người dùng thiếu kinh nghiệm thêm nội dung lớn
(Không có sự khác biệt)
104

lần sửa đổi