Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Vàng???'''</div>
 
Thế hệ Trắng là thế hệ tham gia hoặc có sửa đổi đầu tiên trên Wikipedia từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.
 
Một số thành viên tiêu biểu của thế hệ ???:
* Thienhau2003, giữ chức ĐPV
* Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)
* Đạt Ngọc Lý
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Trắng'''</div>
 
Thế hệ trắng là thế hệ tham gia hoặc có sửa đổi đầu tiên trên Wikipedia từ tháng 4 năm 2019 đến hết năm.
 
Một số thành viên tiêu biểu của thế hệ trắng:
* Q.Khải, giữ chức ĐPV
* Auhg8
* Anewplayer
* J.Smile
* Keo010122
* NgocAnMaster
* Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam
* The Earth Nguyễn
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Xám'''</div>
 
Thế hệ vàng là thế hệ tham gia Wikipedia từ tháng 1 năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2020, tức là nửa đầu năm 2020. Các thành viên đã lập tài khoản trước đó, nhưng mãi đến khoảng thời gian này mới bắt đầu có sửa đổi đầu tiên thì cũng được xếp vào Thế hệ Vàng.
* Russian Federal Subjects
* JohnsonLee01
* Làm lại từ đầu như những ngày xưa yêu dấu, tiền thân là WTL, nay là Kill-Vearn