Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Tím'''</div>
 
Thế hệ Tím là thế hệ tham gia hoặc có sửa đổi đầu tiên từ tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2018.
 
Thành viên tiêu biểu của thế hệ Tím
* Đông Minh
* Thanhdien8421
* Tuyenduong97
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ ???'''</div>
 
Thế hệ Trắng??? là thế hệ tham gia hoặc có sửa đổi đầu tiên trên Wikipedia từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.
 
Một số thành viên tiêu biểu của thế hệ ???: