Khác biệt giữa các bản “Bình phương”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 8.39.126.63 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Cô gái Tuyết)
Thẻ: Lùi tất cả
== Ví dụ ==
* [[Số thực]]:
:2² = 4
:15² = 15*15=225
:(- 0,5)² = 0,25
:i² = -1
:(3 + 2i)² = 5 + 12i
 
==Chú thích ==
{{Tham khảo}}
Người dùng vô danh