Đức Anh

Gia nhập ngày 20 tháng 1 năm 2017
Tẩy trống trang
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(Tẩy trống trang)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Tẩy trống trang
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Tím'''</div>
 
Thế hệ Tím là thế hệ tham gia hoặc có sửa đổi đầu tiên từ tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2018.
 
Thành viên tiêu biểu của thế hệ Tím
* Đông Minh
* Thanhdien8421
* Tuyenduong97
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ ???'''</div>
 
Thế hệ ??? là thế hệ tham gia hoặc có sửa đổi đầu tiên trên Wikipedia từ tháng 7 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019.
 
Một số thành viên tiêu biểu của thế hệ ???:
* Thienhau2003, giữ chức ĐPV
* Wiki thành viên Liên minh hội (WTL)
* Đạt Ngọc Lý
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Trắng'''</div>
 
Thế hệ trắng là thế hệ tham gia hoặc có sửa đổi đầu tiên trên Wikipedia từ tháng 4 năm 2019 đến hết năm.
 
Một số thành viên tiêu biểu của thế hệ trắng:
* Q.Khải, giữ chức ĐPV
* Auhg8
* Anewplayer
* J.Smile
* Keo010122
* NgocAnMaster
* Nguyễn Hoàng Nhật Thiên Nam
* The Earth Nguyễn
 
<div align=center style="font-size:200%">'''Thế hệ Xám'''</div>
 
Thế hệ vàng là thế hệ tham gia Wikipedia từ tháng 1 năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2020, tức là nửa đầu năm 2020. Các thành viên đã lập tài khoản trước đó, nhưng mãi đến khoảng thời gian này mới bắt đầu có sửa đổi đầu tiên thì cũng được xếp vào Thế hệ Xám.
 
Một số thành viên tiêu biểu thuộc thế hệ xám:
* Nothing I Can't, hiện tại là Mạnh An, giữ chức ĐPV
* Buiquangtu, hiện tại là Bắc thang lên hỏi ông trời, giữ chức ĐPV
* Nguyenhai314
* Băng Tỏa
* DreamSeeeeker, nay là Truy Mộng
* Russian Federal Subjects
* JohnsonLee01