Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoạt động xã hội”

ko rõ nghĩa
(văn dịch)
(ko rõ nghĩa)
 
Một số nhà hoạt động xã hội cố gắng thuyết phục mọi người thay đổi hành vi của họ một cách trực tiếp, hơn là để thuyết phục các chính phủ để thay đổi hay không thay đổi luật. Phong trào hợp tác tìm kiếm xây dựng các định chế tổ chức mới phù hợp với nguyên tắc hợp tác, và nói chung không vận động hay phản đối về mặt chính trị.
 
Ngoài ra cần phân biệt giữa các nhà hoạt động và các phong trào vận động, khi mà nhiều người tham gia vào vận động sẽ không tự coi mình như các nhà hoạt động. Rất quan trọng để nhận thức điều này, vì nếu ta không nhận ra số lượng các phong trào vận động được thực hiện và có nguy cơ coi thay đổi xã hội thông qua vận động là hoạt động như thực hiện bởi nhà hoạt động. Ví dụ, các nhà hoạt động môi trường "gắn kết mình với Trái Đất trên hết", hoặc người biểu tình đường phố thường sẽ bị coi là các nhà hoạt động, trong khi một cộng đồng địa phương đấu tranh để ngăn chặn công viên của họ bị bán hoặc màubị xanhchặt hạ cây được bán, hoặc xây dựng trêncối lại không được phân loại như là nhà hoạt động, mặc dù họ sử dụng các phương thức tương tự. Nói tóm lại, các phong trào vận động không phải luôn luôn thực hiện bởi các nhà hoạt động.
 
==Tham khảo==
26.504

lần sửa đổi