Khác biệt giữa các bản “Tô Lâm”

không có tóm lược sửa đổi
(Không cần chi tiết hạng mục này.)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| trưởng viên chức = [[Nguyễn Xuân Phúc]]<br/>[[Phạm Minh Chính]]
| phó chức vụ = Thứ trưởng
| phó viên chức = [[Nguyễn Văn Sơn (trung tướng)|Nguyễn Văn Sơn]]<br>[[Lương Tam Quang]]<br>[[Nguyễn Duy Ngọc]]<br>[[Lê Tấn Tới]]<br>[[Lê Quốc Hùng]]<br>[[Trần Quốc Tỏ]]
''(thường trực)''<br>[[Nguyễn Văn Sơn (trung tướng)|Nguyễn Văn Sơn]]<br>[[Lương Tam Quang]]<br>[[Nguyễn Duy Ngọc]]<br>[[Lê Tấn Tới]]<br>[[Lê Quốc Hùng]]
| chức vụ khác =
| tiền nhiệm = [[Trần Đại Quang]]