Tài khoản này tạm dừng hoạt động tại đây.
Hạ 🌏 Thu

2021: Đợi em.

Anh mở cửa nhìn ngó bầu trời
Giờ quá đêm nửa vòng thế giới
Gió vờn mây đèn đường lấp ló
Nghĩ về em nào có phai phôi

Em à,
Anh biết rằng con đường mù mịt
Ngàn chông chênh chặn lối hai ta
Nhưng với anh giây này không tả
Ở cạnh em suốt cả ngân hà

Sống kiếp này sinh tử là gì
Trái tim hồng nhất quyết không đi
Trăm nghìn năm một lòng một dạ
Vạn dặm đường vạn ngả không xa.

Nguyên Phụng, 27.06.21.