Khác biệt giữa các bản “Lịch đại Đế Vương miếu”

Sau [[chiến tranh Minh–Thanh|chiến tranh Minh – Thanh]], quân Thanh qua ải [[Sơn Hải quan]], thống nhất Trung Quốc. Thời kỳ đầu, [[Thuận Trị Đế]] cầm quyền, đã chỉnh sửa lại Lịch đại Đế Vương miếu, tăng cường tế tự cho các Hoàng đế [[Nhà Nguyên]], [[Nhà Liêu]], [[Nhà Kim]] và thờ thêm những vị quan có tài đức của mỗi triều đại, có nhiều điều chỉnh đối với các vị trí thờ tự thần vị.{{sfn|Hoàng Ái Bình|2011|p=88|loc=}} Thuận Trị Đế tiếp tục điều chỉnh một lần nữa vào tháng 06 năm 1660, Thuận Trị thứ 17, danh sách thờ tự có 25 Đế Vương và 39 vị công thần đã được ghi danh thờ tại miếu.{{sfn|Thanh Thế Tổ thực lục|p=318 – 320|loc=}} Các giai đoạn tiếp theo, Đế Vương miếu có thay đổi tùy từng Hoàng đế. Trong thời [[Khang Hi Đế]], vào tháng 04 năm Khang Hi thứ 60 (1721), [[Khang Hi]] đã ra sắc lệnh về lễ nghi và thờ tự Lịch đại Đế Vương miếu.{{sfn|Thanh sử cảo|1996|p=|loc=Thánh Tổ bản kỷ thứ ba}} Ngày 06 tháng 04 năm Khang Hi thứ 61 (1722), Khang Hi đã nới lỏng hơn nữa tiêu chuẩn để tôn thờ các vị Đế Vương: thờ tự bất cứ Hoàng đế nào đã từng nắm quyền, trừ người vô đạo giết bề trên, người làm mất nước.{{sfn|Thanh Thánh Tổ thực lục|p=|loc=quyển 292}}
 
Ngày 11 tháng 12 năm 1722, Khang Hi lệnh cho Thượng thư Bộ Lễ xác định danh sách cuối cùng của Đế Vương các thời Hạ, Thương, Chu, Hán, Đường, Tống, Kim, Nguyên, Minh.{{sfn|Thanh Thánh Tổ thực lục|p=96|loc=}} Trong thời gian việc thực hiện sắc lệnh lập danh sách thờ tự đang diễn ra thì Khang Hi qua đời vào ngày 20 tháng 12,; đến ngày 26 tháng 12, Bộ Lễ mới hoàn thành công việc, có 143 vị Đế Vương và 40 vị quan nổi tiếng đã được thêm vào miếu. Thời điểm đó, người kế vị là [[Ung Chính]] đã ra lệnh tuân theo chiếu chỉ của Khang Hi, các tấm bảng thần vị để thờ Hoàng đế và các vị quan nổi tiếng phải được thêm vào chính điện và sảnh phụ của Lịch đại Đế Vương miếu, cử [[Lý Thân vương (Dận Đào)|Lý Thân Vương]] [[Dận Đào]] đến chỉ huy sắp xếp Lịch đại Đế Vương miếu, có tổng cộng 164 Đế Vương và 79 vị danh thần được thờ.<ref>Khánh Quế, quyển 53, trang 22.</ref> Năm 1729, Ung Chính thứ bảy, miếu được tu bổ, xây dựng lại. Đến năm 1733, việc xây dựng lại hoàn thành, Ung Chính đã cho khắc dòng chữ ''Ngự chế trùng tu Lịch đại Đế Vương miếu'' (御制重修历代帝王庙碑). Vào tháng 02 năm Ung Chính thứ 12 (1734), Ung Chính đã lệnh chỉnh sửa Đế Vương miếu, Quan Đế miếu, Thành Hoàng miếu ở Bắc Kinh, lệnh cho [[Hàm Thân vương|Hàm Thân Vương]] [[Dận Bí]] phụ trách Đế Vương miếu, [[Càn Long]] phụ trách [[Quan Đế miếu]], [[Hòa Thân vương|Hòa Thân Vương]] [[Hoằng Trú]] phụ trách [[Bắc Kinh đô Thành Hoàng miếu]].<ref>{{Chú thích web|url=http://www.lddwm.com/2006/1-4/134317.shtml|tựa đề=历代帝王廟大事记|tác giả=|họ=|tên=|ngày=ngày 4 tháng 1 năm 2006|website=Lịch đại Đế Vương miếu|dịch tựa đề=Sự ký Lịch đại Đế Vương miếu|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20210201144042/http://www.lddwm.com/2006/1-4/134317.shtml|ngày lưu trữ=ngày 1 tháng 2 năm 2021|url hỏng=|ngày truy cập=ngày 1 tháng 2 năm 2021}}</ref>{{sfn|Hoàng Ái Bình|2011|p=95 – 96|loc=}}
 
{{Reduced pull quote|left|<strong><small>Sơ khai, Minh triều tế tự Đế Vương miếu, thờ Nguyên Thế Tổ nhưng không tế Kim, Liêu. Kim, Liêu cùng Tống phân chia thiên hạ, lý nào không cúng tế. [...] Chư thần [[Nhà Liêu|Liêu]] [[Gia Luật Hạt Lỗ]]; [[Nhà Kim|Kim]] [[Hoàn Nhan Oát Lỗ]], [[Oát Li Bất]]; [[Nhà Nguyên|Nguyên]] [[Mộc Hoa Lê]], [[Bá Nhan (Bát Lân bộ)|Bá Nhan]]; [[Nhà Minh|Minh]] [[Từ Đạt]], [[Lưu Bá Ôn]] cũng cần thờ.</strong></small>|''Bộ Lễ Nhà Thanh'', <small>về việc tế tự đa chủng tộc.</small><ref group="Ghi chú">Nguyên văn: 初,明祀历代帝王,元世祖入庙,辽、金诸帝不与焉。至是用礼臣言,以辽、金分统宋时天下,其太祖应庙祀。元启疆宇,功始太祖,礼合追崇。从祀诸臣,若辽耶律赫噜,金尼玛哈、斡里雅布,元穆呼哩、巴延,明徐达、刘基并入之。<br/>Tên gọi các danh thần thời Thanh có điểm khác thời hiện đại về chữ cái được sử dụng để phát âm người thảo nguyên, các biệt danh, phiên âm khác nhau ám chỉ nhân vật.</ref>{{sfn|Thanh sử cảo|1996|p=|loc=Lễ Chí quyển 84}}}}