Khác biệt giữa các bản “Perfect World (công ty)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|key_people =
*Game
Lỗ Hiểu Dần [[Chủ tịch]] và [[Tổng giám đốc điều hành]]<br> Vương Vũ Uẩn [[Phó chủ tịch cấp cao]] và [[Người phát ngôn|Đại diện phát ngôn]]<br>Lưu Vĩnh Cơ [[Giám đốc]]<br>Tiêu Hoằng [[Tổng giám đốc điều hành]]<br>Ngụy Tùng [[Giám đốc]]<br>Trương Vân Phàm [[Thành viên hội đồng quản trị]]<br>Thi Đan Đan [[Giám dốc độc lập]]<br>Đổng Hoằng Vũ [[Giám đốc độc lập]]<br>Li Que [[Phó giám đốc chiến lược và đầu tư]]<br>Bin Sun [[Giám đốc cấp cao]] và [[Giám đốc sản phẩm]]<br> Tăng Ánh Tuyết [[Giám đốc tài chính]]
*Phim
Miêu Minh [[Phó chủ tịch]] và [[CEO]] <br> Kham Vinh [[Giám đốc]]<br>Bao Thế Hoành [[Nhà sản xuất phim]]<br>Vương Hồng Vệ [[Nhà biên kịch]]<br>Quách Tĩnh Vũ [[Nhà sản xuất phim]]<br>Hà Tĩnh [[Nhà sản xuất phim]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]]<br>Lưu Giang [[Đạo diễn]]<br>Mã Thiên Sách [[Nhà sản xuất phim]] cấp cao<br>[[Triệu Bảo Cương]] [[Đạo diễn]] [[Giám đốc công ty điện ảnh]]<br>Đinh Tâm [[Nhà sản xuất phim]], [[Diễn viên]], [[Tổng giám đốc]] và [[Nhà quản lý nghệ sĩ]]<br>Đằng Hoa Đào [[Đạo diễn]]<br>Tiền Nhạn Thu [[Đạo diễn]] [[Nhà biên kịch]]<br> Hà Tĩnh [[Nhà sảm xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]<br>Ngô Ngọc Giang [[Nhà sản xuất phim]] và [[Tổng giám đốc]]
*Game và điện ảnh
Liêm Khiết [[Tổng giám đốc điều hành]] (Đồng sự)<br>Vương Nguy Nguy [[Thư ký]] [[Hội đồng quản trị]] và [[Phó tổng giám đốc]]
 
== Perfect World Trùng Khánh tương tác công nghệ ==
Thành lập ngày 2 tháng 4 năm 2014, trự sở tại thành trì Úc Tượng, Nam Ngạn, Trùng Khánh <ref>{{Chú thích web|url=httpshttp://www.emischongqinghudong.com/php/company-profile/CN/Perfect_World__Chongqing__Interactive_Technology_Co_Ltd__完美世界_重庆_互动科技有限公司__en_5427758.htmlabout|tiêu đề=Company公司介绍|website=Trang Overviewchủ ofHoàn Perfectmỹ WorldTrùng (Chongqing)Khánh Interactivetương Technologytác Co.,công Ltd. (完美世界(重庆)互动科技有限公司)nghệ|website=Emis}}{{Liênngôn kết hỏng|datengữ=2021-06-24 |bot=InternetArchiveBot Zh}}</ref>. 12 tháng 4 năm 2017 thuộc quyền sỡ hữu Perfect World Games <ref>{{Chú thích web|url=http://qy.58.com/25316578887175|tiêu đề=完美世界(重庆)互动科技有限公司|website=58.com|ngôn ngữ=Zh|ngày truy cập=2018-09-06|archive-date=2018-09-07|archive-url=https://web.archive.org/web/20180907110359/http://qy.58.com/25316578887175/|url-status=dead}}</ref>.
 
== Công nghệ mạng Thế giới hoàn mỹ Thượng Hải ==
 
== Điện ảnh ==
 
=== Nghệ sĩ ===
==== [[Nguyên Bảo Bắc Kinh]] ====
 
==== Giang Hà Studio ====
=== Giang Hà Studio ===
Vương Dương (Diễn viên nữ)
 
==== [http://www.youthhello.com/index.html Thanh Xuân Nhĩ Hảo] ====
 
==== Đội ngũ ====
Liêm Khiết - Chủ tịch
 
Hà Vĩ - Quản lý (Bắc Kinh chi nhánh), giám đốc, CEO (Thiên Tân)
 
Trịnh Lượng - Giám đốc
 
Thạch Thanh Sơn - Giám đốc
 
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
 
Lương Chân Hoa - Giám đốc hội đồng quản trị, đạo diễn nghệ thuật và biên kịch
 
Tô Bồng - Biên kịch, đạo diễn
 
Sơ Chinh - Biên kịch
 
Hồ Nhã Đình - Biên kịch
 
Tần Văn - Biên kịch
 
Khương Đại Kiều - Biên kịch
 
Lý Hoa - Biên kịch
 
Lưu Nhất Chí - Đạo diễn
 
Hám Bôn Bôn - Đạo diễn
 
Cao Hàn Tùng - Nhà sản xuất
 
Đào Trúc - Nhà sản xuất
 
=== Nghệ sĩ ===
Phùng Kiến Vũ
 
Lý Vũ Hiên
 
Lưu Nguyên
 
Lý Ân Tây
Vương Tử Đằng
 
=== Bắc Kinh Hoàn mỹ phòng làm việc Lưu Ninh ===
Dịch Hằng
Tào Bác
 
Hà Tuyết Lâm
==== Perfect World Cinema Management (Trùng Khánh) ====
 
Hàn Cửu Lặc (Phòng làm việc Hàn Cửu Lặc Tượng Sơn)
 
Lục Tuấn Dao
 
Lý Tông Duệ
 
Tần Thiên Vũ
 
Hạ Minh Hạo
 
=== Perfect World Cinema Management (Trùng Khánh) ===
13 tháng 9 năm 2017, Perfect World mua lại Perfect World Pictures Cinema Management (Trùng Khánh) <ref>{{Chú thích web|url=https://www.yicaiglobal.com/news/perfect-world-buy-3-cinema-companies-usd202-million|website=Yicai Global|tiêu đề=Perfect World to Buy 3 Cinema Companies for USD202 Million}}</ref>.
 
==== Bắc Kinh hoa mỹ thời không văn hóa truyền thông văn hóa ====
Thành lập tháng 7 năm 2010 tại Thạch Cảnh Sơn
 
==== Đội ngũ ====
Kham Vinh - Chủ tịch
 
Đằng Hoa Thao - Quản lý, giám đốc
 
Tằng Ánh Tuyết - Giám đốc
 
Hồ Tĩnh - Supervisor
 
==== Bắc Kinh Hoàn Mỹ Bồng Thụy ảnh thị ====
Thành lập tháng 10 năm 2010 bởi Lưu Giang
 
==== Perfect Pictures ====
Thành lập năm 2012, trụ sở chính ở Hồng Kông.
 
==== G.H.Y Culture & Media Singapore ====
Thành lập với tên gọi Hoàn mỹ Kiến Tín (Singapore) năm 2011
 
==== Đội ngũ ====
Quách Tĩnh Vũ - Chủ tịch
 
Ho John - CEO
 
==== Nghệ sĩ ====
Hắc Tử
 
Trịnh Bân Huy <ref>{{Chú thích web|url=https://www.8world.com/entertainment/e-news/article/default-262601|tiêu đề=郑斌辉勇闯海外!签约完美建信影视公司|website=Mediacorp|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
==== Thiên Tân thế giới hoàn mỹ ảnh thị ====
Thành lập tháng 6 năm 2012 <ref>{{Chú thích web|url=https://www.qixin.com/company/5d5707b4-2d83-4c08-a5d6-44ffae8d8244|tựa đề=天津完美世界影视文化有限公司|website=Qixin|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
Quản lý, giám đốc điều hành - Hồ Tĩnh
 
==== Thiên Tân hoàn mỹ truyền thông văn hóa ====
Thánh lập tháng 6 năm 2014 <ref>{{Chú thích web|url=https://baike.baidu.com/天津完美文化传播有限公司/51226794|tựa đề=天津完美文化传播有限公司|website=Baidu|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
Hoàn mỹ Viễn Phương
==== Perfect Village Entertainment ====
 
Thành lập năm 2016 với tên đầy đủ là Y Ninh Hoàn Mỹ Viễn Phương ảnh thị văn hóa Miêu Minh <ref>{{Chú thích web|url=https://movie.douban.com/celebrity/1382727|tựa đề=苗萌|website=Douban|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
==== Nghệ sĩ ====
Hoàng Tiểu Qua
 
Trâu Đình Uy
 
=== Perfect Village Entertainment ===
Thành lập tháng 6 năm 2017 <ref>{{Chú thích web|url=https://www.hollywoodreporter.com/news/shanghai-wme-img-village-roadshow-launch-chinese-film-venture-beijings-perfect-world-1015034|title=Shanghai: WME-IMG, Village Roadshow Launch Chinese Film Venture With Beijing's Perfect World|website=Hollywood Reporter}}</ref>
 
==== Thiên Tân hoàn mỹ Uy Tú truyền thông văn hóa ====
Là công ty con của Perfect Village Entertainment do Tằng Ánh Tuyết làm quản lý và Liêm Khiết làm CEO
 
=== Đức Thanh Hoàn Mỹ Bồng Trình ảnh thị văn hóa ===
=== Hạ Môn tinh ngữ truyền thông văn hóa ===
Thành lập tháng 12 năm 2019
 
=== Phim do hãng sản xuất và phát hành ===
=== Thiên Tân Đồng Tâm ảnh thị truyền thông ===
Thành lập năm 2017, ngày 19 tháng 5 năm 2021 Perfect World thông báo mua lại công ty <ref>{{Chú thích web|url=http://www.nbd.com.cn/articles/2021-05-19/1753643.html|tựa đề=完美世界:历史期间公司收购了天津同心影视传媒有限公司,并由此形成商誉|website=Daily Economic News|ngôn ngữ=Zh}}</ref>
 
== Phim do hãng sản xuất và phát hành ==
{| class="wikitable"
!Năm
|Phát hành ở Isarel năm 2013
|-
| rowspan="67" |2016
|[[Những kẻ trung kiên]]
分歧者3:忠诚世界
|Lưu Giang
|[[Trương Tịnh Sơ]], Trương Hâm Nghệ, [[Tần Lam]], [[Viên Hoằng]], [[Minh Đạo (diễn viên)|Minh Đaọ]], Trương Hi Lâm
|
|-
|Xung đột chiến tranh
战火红颜
|Lưu Nhất Chí
|Lô Phương Sinh, Vương Viện Kha, Mưu Tinh, Lý Vũ Hiên, [[Dĩnh Nhi]]
|
|-
|
|-
| rowspan="89" |2017
|[[Anh hùng xạ điêu (phim truyền hình 2017)|Anh hùng xạ điệu]]
射雕英雄传
|Trương Hiếu Chính
|[[Trương Hinh Dư|Trương Hình Dư]], [[Mã Khả]], Kiều Chấn Vũ
|
|-
|Tư mỹ nhân : Hậu duệ sơn quỷ
思美人之山鬼后裔
|Thạch Cương
|Hải Linh, Ninh Tâm
|
|-
|Tra Truyền Nghị
|[[Lý Canh Hy]], Trương Siêu, Chu Tuấn Vĩ, Hồ Đan Đan, Quách Hân Vũ
|
|-
|
|Lý do hạnh phúc
幸福的理由
|Trương Bác Dục
|[[Chung Hán Lương]], [[Vương Hiểu Thần]]
| rowspan="2" |Sản xuất năm 2017
|-
|
|Nam yên trai bút lục
南烟斋笔录
|Lưu Hải Ba, Trương Tư Lân, Diệp Chiêu Nghi, Ngô Cửu Tịch
|[[Lưu Diệc Phi]], [[Tỉnh Bách Nhiên|Tĩnh Bách Nhiện]]
|-
|
|Tôi không mắt chứng sợ chó
我没有恐犬症
|Hám Bôn Bôn
|[[Phùng Kiến Vũ]], Vương Cảnh Ngạn, Vương Tử Đằng
|
|}
|với The Kennedy/Marshall Company, Captivate Entertainment và Pearl Street Film
|-
|[[Nhóc tì của tiểu thư Jones]]
|với Miramax, Studio Canal và [[Working Title Films]]
|-
|[[Ảnh (phim)|Ảnh]]
| {{Nom}}
|
|-
| rowspan="2" |2020
| rowspan="2" |Sơ tâm bảng
|5 biên kịch trẻ của năm
|Tô Bồng
|
|
|-
|Nhân vật trẻ tuổi của năm
|Lương Chấn Hoa
|
|
|}