Tập tinSửa đổi

Bạn ngừng việc tải hình vi phạm bản quyền lên Wiki giùm mình. Bạn mạo nhận thì cũng phải có cơ sở.Hugopako (thảo luận) 02:38, ngày 3 tháng 10 năm 2017 (UTC)

Bạn vui lòng đọc Wikipedia:Quy định sử dụng hình ảnh cho mình với.Hugopako (thảo luận) 02:42, ngày 3 tháng 10 năm 2017 (UTC)
Bạn thực sự đi quá giới hạn rồi bạn ạ. Hãy chờ tới khi có người chụp ảnh của các cô đó, đăng lên Commons, thì mới được tự do sử dụng, còn không thì đều không được chấp nhận.Hugopako (thảo luận) 02:44, ngày 3 tháng 10 năm 2017 (UTC)

Thư mời tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viênSửa đổi

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ. Trân trọng mời bạn tham gia Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Hàn QuốcSửa đổi

Đề nghị bạn dừng thay đổi đột ngột như tại bài Hàn Quốc [1], [2], [3], [4]. Nếu có bất kỳ thay đổi lớn nào, mời bạn thảo luận để đạt được đồng thuận trước đã. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 20:07, ngày 5 tháng 1 năm 2018 (UTC)

Thư mời tham gia các hoạt động tháng 05/2018Sửa đổi

Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ? Trân trọng mời bạn tham gia các hoạt động:

  1. Wikipedia:Thảo luận/Thành lập User Group
  2. Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako

Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Xin cảm ơn!

Alphama (thảo luận · đóng góp)

Vấn đề bản quyền hình ảnh đối với Tập tin:Bác sĩ thanh niên.jpegSửa đổi

 

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Bác sĩ thanh niên.jpeg. Tuy nhiên, hiện nay nó thiếu thông tin về tình trạng bản quyềncấp phép sử dụng. Wikipedia rất xem trọng vấn đề tôn trọng bản quyền. Nó có thể bị xóa trong thời gian ngắn sắp tới, trừ khi chúng tôi có thể xác nhận rằng nó có một giấy phép chấp nhận được và nguồn gốc để kiểm chứng. Vui lòng bổ sung thông tin này bằng cách sửa trang mô tả tập tin. Bạn có thể tham khảo quy định sử dụng hình ảnh để xem bạn được và không được những tập tin nào lên Wikipedia. Bạn có thể tìm thấy một thẻ quyền phù hợp với tập tin của bạn tại trang về thẻ quyền.

Xin bạn vui lòng kiểm tra lại tất cả các tập tin mà bạn đã tải lên để chắc chắn chúng đã được ghi thông tin đầy đủ. Đây là dánh sách tập tin do bạn tải lên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin hãy tự nhiên nêu nó lên tại trang những câu hỏi về bản quyền tập tin. Xin cảm ơn về sự hợp tác của bạn. Darling (Thảo luận) 11:07, ngày 30 tháng 7 năm 2018 (UTC)

Thiếu lý do sử dụng hợp lý cho Tập tin:棋逢对手.jpgSửa đổi

 

Cảm ơn bạn đã tải lên hoặc đóng góp vào Hình:棋逢对手.jpg. Tôi để ý thấy trang mô tả nói rằng tập tin này đang được sử dụng theo cách sử dụng hợp lý nhưng không thấy lời giải thích hoặc đưa ra cơ sở nào để khẳng định tại sao, ở mỗi lần dùng cụ thể ở Wikipedia, lại thỏa mãn tiêu chí sử dụng hợp lý. Xin hãy đến trang mô tả mô tả và sửa trang đó để ghi thêm một cơ sở sử dụng hợp lý.

Nếu bạn đã tải lên những tập tin theo dạng sử dụng hợp lý khác, hãy kiểm tra lại xem bạn đã ghi lại cơ sở sử dụng hợp lý trên những trang đó luôn chưa. Bạn có thể xem danh sách các trang 'tập tin' mà bạn đã sửa bằng cách nhấn vào liên kết "đóng góp" (nằm ở đầu trang Wikipedia nếu bạn đã đăng nhập), và chọn "Tập tin" từ hộp thả xuống. Chú ý rằng những tập tin không tự do thiếu một lời giải thích như vậy sẽ bị xóa sau một tuần, như đã đề cập tại tiêu chí xóa nhanh. Nếu bạn có câu hỏi nào xin hãy đặt nó tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Cảm ơn. minhhuy (thảo luận) 09:37, ngày 15 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Có vấn đề về cấp phép tập tin Tập tin:Yang Mi.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Yang Mi.jpg. Tôi nhận thấy tuy bạn đã ghi một thẻ quyền hợp lệ, lại không có bằng chứng nào cho thấy người tạo ra tập tin đồng ý cấp phép như trong thẻ quyền đã ghi.

Nếu bạn chính là người tạo ra toàn bộ tập tin này nhưng đã đăng ở đâu đó trước đây (đặc biệt là trực tuyến), xin hãy lựa chọn một trong các cách sau:

  • để lại một ghi chú cho phép tái sử dụng theo CC-BY-SA hoặc một giấy phép tự do được chấp nhận khác (xem danh sách này) tại trang đăng tải đầu tiên nội dung này; hoặc
  • gửi thư điện tử xuất phát từ nơi đăng tải đầu tiên đến permissions-vi wikimedia.org, trong đó ghi quyền sở hữu của bạn đối với nội dung và dự định của bạn muốn phát hành nó theo một giấy phép tự do. Bạn có thể tìm thấy thư mẫu tại đây.

Nếu bạn không phải là người tạo ra hoàn toàn tác phẩm, xin vui lòng yêu cầu người tạo ra tập tin thực hiện một trong hai bước đã ghi ở trên, hoặc nếu người sở hữu tập tin đã cho phép bạn qua thư điện tử, xin chuyển tiếp thư đó đến permissions-vi wikimedia.org.

Nếu bạn tin rằng tập tin phù hợp với các tiêu chí tại Wikipedia:Nội dung không tự do, hãy dùng một thẻ dạng {{sử dụng hợp lý trong bài|tên bài viết}} hoặc một trong những thẻ khác có trong Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh#Sử dụng hợp lý, rồi thêm một cơ sở sử dụng hợp lý để làm cơ sở cho việc sử dụng tập tin trong một hoặc nhiều bài viết. Xem Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh để có danh sách đầy đủ các thẻ quyền mà bạn có thể sử dụng.

Nếu bạn đã tải lên các tập tin khác, hãy nghĩ đến việc kiểm tra lại xem bạn cũng đã ghi bằng chứng về việc người sở hữu bản quyền đã đồng ý phát hành tác phẩm của họ theo thẻ quyền mà bạn ghi hay chưa. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tập tin do bạn tạo ra trong nhật trình tải lên. Những tập tin thiếu bằng chứng về sự cấp phép có thể sẽ bị xóa sau một tuần từ khi bị treo bảng, như đã nói trong các tiêu chí xóa nhanh. Nếu bạn có câu hỏi nào, xin hãy hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Xin cảm ơn. minhhuy (thảo luận) 09:43, ngày 15 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Không dời cảnh báo hìnhSửa đổi

Chào bạn, vui lòng không dời các thẻ cảnh báo hình nếu bạn chưa đáp ứng yêu cầu trong nội dung thẻ cảnh báo, như Tập tin:棋逢对手.jpg hiện đang thiếu một tuyên bố sử dụng hợp lý theo quy định tại Wikipedia:Nội dung không tự do. Vui lòng thêm các bản mẫu và thông tin thích hợp, như {{Mô tả sử dụng hợp lý}}, trước khi dời cảnh báo hình. Thân ái. --minhhuy (thảo luận) 10:03, ngày 15 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Có vấn đề về cấp phép tập tin Tập tin:Yang Mi.jpgSửa đổi

Cảm ơn bạn đã tải lên Tập tin:Yang Mi.jpg. Tôi nhận thấy tuy bạn đã ghi một thẻ quyền hợp lệ, lại không có bằng chứng nào cho thấy người tạo ra tập tin đồng ý cấp phép như trong thẻ quyền đã ghi.

Nếu bạn chính là người tạo ra toàn bộ tập tin này nhưng đã đăng ở đâu đó trước đây (đặc biệt là trực tuyến), xin hãy lựa chọn một trong các cách sau:

  • để lại một ghi chú cho phép tái sử dụng theo CC-BY-SA hoặc một giấy phép tự do được chấp nhận khác (xem danh sách này) tại trang đăng tải đầu tiên nội dung này; hoặc
  • gửi thư điện tử xuất phát từ nơi đăng tải đầu tiên đến permissions-vi wikimedia.org, trong đó ghi quyền sở hữu của bạn đối với nội dung và dự định của bạn muốn phát hành nó theo một giấy phép tự do. Bạn có thể tìm thấy thư mẫu tại đây.

Nếu bạn không phải là người tạo ra hoàn toàn tác phẩm, xin vui lòng yêu cầu người tạo ra tập tin thực hiện một trong hai bước đã ghi ở trên, hoặc nếu người sở hữu tập tin đã cho phép bạn qua thư điện tử, xin chuyển tiếp thư đó đến permissions-vi wikimedia.org.

Nếu bạn tin rằng tập tin phù hợp với các tiêu chí tại Wikipedia:Nội dung không tự do, hãy dùng một thẻ dạng {{sử dụng hợp lý trong bài|tên bài viết}} hoặc một trong những thẻ khác có trong Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh#Sử dụng hợp lý, rồi thêm một cơ sở sử dụng hợp lý để làm cơ sở cho việc sử dụng tập tin trong một hoặc nhiều bài viết. Xem Wikipedia:Thẻ quyền cho hình ảnh để có danh sách đầy đủ các thẻ quyền mà bạn có thể sử dụng.

Nếu bạn đã tải lên các tập tin khác, hãy nghĩ đến việc kiểm tra lại xem bạn cũng đã ghi bằng chứng về việc người sở hữu bản quyền đã đồng ý phát hành tác phẩm của họ theo thẻ quyền mà bạn ghi hay chưa. Bạn có thể tìm thấy danh sách các tập tin do bạn tạo ra trong nhật trình tải lên. Những tập tin thiếu bằng chứng về sự cấp phép có thể sẽ bị xóa sau một tuần từ khi bị treo bảng, như đã nói trong các tiêu chí xóa nhanh. Nếu bạn có câu hỏi nào, xin hãy hỏi tại Trang các câu hỏi về bản quyền tập tin. Xin cảm ơn. minhhuy (thảo luận) 10:32, ngày 15 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Vui lòng làm theo hướng dẫn trên để chứng minh hình được cấp theo giấy phép như bạn đang sử dụng cho hình. --minhhuy (thảo luận) 10:33, ngày 15 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Tập tin:Người đàn ông tuyệt vời.jpg dường như không tự doSửa đổi

Tấm hình mà bạn đã tải lên hoặc thay thế, Tập tin:Người đàn ông tuyệt vời.jpg, đã bị đánh dấu là Thể loại:Hình dường như không tự do vì tình trạng bản quyền của nó có tranh cãi. Nếu tình trạng bản quyền của tập tin không được chứng thực, nó có thể bị xóa. Bạn có thể tìm thấy những thông tin hữu ích tại trang miêu tả hình ảnh. Bạn được hoan nghênh giải thích về vấn đề này tại trang thảo luận nếu bạn không muốn nó bị xóa. Cảm ơn. --minhhuy (thảo luận) 11:35, ngày 18 tháng 9 năm 2018 (UTC)

Vi phạm bản quyềnSửa đổi

Chào bạn, bài viết Hằng Nga (phim 2010) mà bạn tạo mới đây đã được chép nguyên xi từ [5]. Mong bạn rút kinh nghiệm và không để vi phạm này lặp lại. Thân. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 21:12, ngày 7 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Xóa bài là sao :3 Hằng Nga (phim 2010) chính là Hằng Nga tiên nữ với tên gốc từ tiếng Trung là 嫦娥 thành viên:Thusinhviet 7:19, ngày tháng 10 năm 2018
Bài viết trên Wikipedia không được phép chép nguyên xi từ các nguồn bên ngoài bạn à. Tôi nghĩ rằng với hành vi vi phạm lần đầu việc nhắc nhở và xóa bài là cách xử lý nhẹ nhàng nhất rồi chứ ? Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 17:47, ngày 9 tháng 10 năm 2018 (UTC)

Hi ThanhSửa đổi

Mình có 1 câu hỏi có thể hỏi bạn được k ạ? Tks, liên lạc với mình nhé. Cún conT2 (thảo luận) 13:55, ngày 19 tháng 2 năm 2020 (UTC)

Thư mời tham gia biểu quyết các thành viên quản trị Wikipedia tiếng ViệtSửa đổi

Chào bạn, trân trọng mời bạn tham gia một số biểu quyết:

Ý kiến của bạn rất quan trọng với sự phát triển bền vững của dự án Wikipedia tiếng Việt. Xin cảm ơn! Alphama (thảo luận · đóng góp)