Thảo luận Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Bán khóa Hoa hậu Hoàn vũ 2013Sửa đổi

Bị phá hoại dai dẳng trong 1 ngày. Mong tất cả các quý BQV và ĐPV khóa. 171.225.249.4 (thảo luận) 11:45, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)

 Y Đã bán khóa 1 ngày. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:51, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
@Nguyenmy2302: Có cần bán khóa thêm cuộc thi 2014, cũng bị phá hoại tương tự trong ngày hôm qua. – 171.225.249.4 (thảo luận) 11:54, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Chưa có phá hoại quá nghiêm trọng, nếu tình trạng tương tự tiếp tục diễn ra bạn cứ báo cáo để khóa nếu cần thiết. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 11:58, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 23 tháng 1 năm 2022Sửa đổi

113.180.172.176 (thảo luận) 13:59, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC) Thông tin

Mời bạn cho biết lý do? – Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:02, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Bán khóa Việt HươngSửa đổi

Có dấu hiệu bị phá hoại. Tên thật là Nguyễn Việt Hương mà có 1 tên IP ghi là Huỳnh Thị Thu Hương. Mong các quý BQV và ĐPV khóa giùm. 171.225.249.4 (thảo luận) 04:38, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)

  Ghi chú: 67744802 (IP). NguoiDungKhongDinhDanh Name me 06:28, ngày 24 tháng 1 năm 2022 (UTC)

Bán khóa Việt Anh (diễn viên)Sửa đổi

Một trận bút chiến của các IP trong 1 ngày, chuyển đổi cách xưng hô (cụ thể là từ "anh" sang "ông" trong khi anh này mới ngoài 40). 2402:800:621F:6CDD:604E:3A49:D86E:2B0E (thảo luận) 10:48, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)

    Đã bán khoá 2 tuần Danh tl 17:29, ngày 11 tháng 2 năm 2022 (UTC)

Yêu cầu sửa trang bị khóa hạn chế sửa đổi ngày 18 tháng 3 năm 2022Sửa đổi

" Hãy xóa Cuộc thi hướng tới thông điệp Chấm dứt chiến tranh và bạo lực, người chiến thắng cuộc thi có nghĩa vụ đến nhiều quốc gia trên thế giới để vận động nâng cao tinh thần đoàn kết, chấm dứt bạo lực, nâng cao nhân quyền. Thì hiện nay cô cùng tổ chức nhận các hoạt động quảng cáo đánh bóng tên tuổi, thể hiện doanh thu kiếm được sau khi đăng quang. Thay vì trách nhiệm cần làm là lan truyền thông điệp hoà bình, ngay trong khi tình hình chiến sự đang leo thang giữa Ukraina và Nga." thảo luận quên ký tên này là của Thanhbui601 (thảo luận • đóng góp) vào lúc 18:36, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC).

  Đã lược bỏ (khác) Danh tl 19:20, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)

Bán khoá Thương ngày nắng vềSửa đổi

Liên tục bị phá hoại và cho rằng phim phát sóng trước nó, 11 tháng 5 ngày có phần 2 nhưng thực ra là không có. @NguoiDungKhongDinhDanhNguyenmy2302: 27.66.49.100 (thảo luận) 04:54, ngày 4 tháng 4 năm 2022 (UTC)

Quay lại trang dự án “Yêu cầu khóa hay mở khóa trang”.