Thảo luận Wikipedia:Yêu cầu khóa hay mở khóa trang

Bình luận mới nhất: 7 tháng trước bởi NgocAnMaster trong đề tài Xin phép được lưu trữ tự động trang thảo luận này

Xin phép được lưu trữ tự động trang thảo luận này sửa

Để thử nghiệm bot ArchiverBot theo trang Wikipedia:Bot/Yêu cầu cấp quyền#Cấp quyền cho ArchiverBot, tôi xin được phép đặt bản mẫu thiết lập lưu trữ trên trang này. Nếu bạn không đồng ý với yêu cầu của tôi, bạn có thể gỡ bản mẫu có tên "User:NgocAnMaster/ArchiverBot/config" khỏi trang này. Cảm ơn các bạn rất nhiều! Anster (thảo luận) 03:33, ngày 19 tháng 4 năm 2023 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang dự án “Yêu cầu khóa hay mở khóa trang”.