Khác biệt giữa các bản “Sát nhân trong bóng tối 2”

Trang mới: “{{đang viết}} {{Infobox film | name = Don't Breathe 2 | image = | caption = | director = Rodo Sayagues | producer = {{Plainlist| * Fede Álvarez * Sam Raimi * Rob Tapert }} | writer = {{Plainlist| * Fede Álvarez * Rodo Sayagues }} | based_on = {{based_on|Characters|Fede Álvarez|Rodo Sayagues}} | starring = {{Plainlist| * Stephen Lang * Brendan Sexton III * Ma…”
(Trang mới: “{{đang viết}} {{Infobox film | name = Don't Breathe 2 | image = | caption = | director = Rodo Sayagues | producer = {{Plainlist| * Fede Álvarez * Sam Raimi * Rob Tapert }} | writer = {{Plainlist| * Fede Álvarez * Rodo Sayagues }} | based_on = {{based_on|Characters|Fede Álvarez|Rodo Sayagues}} | starring = {{Plainlist| * Stephen Lang * Brendan Sexton III * Ma…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không có sự khác biệt)