Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Kiểm duyệt và phân loại phim”

(→‎Ý kiến 2: Trả lời)
Thẻ: Trả lời Mã nguồn
#{{yk}} Ủng hộ bạn Danh xóa quách 19k byte đó. Toàn thông tin không nguồn, mang tính định hướng, thiên vị về phía nhà nước. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|<span style="background:hotpink;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 20:11, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
#{{YK}} Bạn {{ping|Tonggiang123}} chắc không còn ý kiến gì khác. Tôi sẽ xoá ngay. [[User:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,red,yellow,cyan);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Người Dùng Không Định Danh</span>]]<sup>[[User talk:NguoiDungKhongDinhDanh|<span style="font-weight:bold;background-image:linear-gradient(90deg,cyan,purple,black);color:transparent;background-clip:text;-webkit-background-clip:text">Đặt tên cho tôi</span>]]</sup> 20:14, ngày 17 tháng 7 năm 2021 (UTC)
##{{YK}}Ai bảo là tôi không có ý kiến gì khác vậy. Tôi phản đối việc xóa thông tin, ngắn gọn là thế[[Thành viên:Tonggiang123|Tonggiang123]] ([[Thảo luận Thành viên:Tonggiang123|thảo luận]]) 03:05, ngày 18 tháng 7 năm 2021 (UTC)
 
== Thảo luận ==