Khác biệt giữa các bản “Garena Free Fire”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|ngày truy cập=ngày 26 tháng 9 năm 2019
}}</ref>
và thu về khoảng 19,3 triệu USD doanh thu hàng tháng tính đến tháng 12 năm 2018. Trò chơi đã trở thành một thành công tài chính đáng kể cho [[Garena]].<ref>
 
{{Chú thích báo