Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Người đoạt giải Nobel Hòa bình”

n
Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc
n (Liên Hiệp Quốc → Liên Hợp Quốc)
* [[Albert Schweitzer|Schweitzer]] (1952)
* [[George Marshall|Marshall]] (1953)
* [[Cao ủy Liên HiệpHợp Quốc về người tị nạn|UNHCR]] (1954)
* [[Lester B. Pearson|Pearson]] (1957)
* [[Georges Pire|Pire]] (1958)
* [[Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế|ICRC]] (1963)
* [[Martin Luther King|King]] (1964)
* [[Quỹ Nhi đồng Liên HiệpHợp Quốc|UNICEF]] (1965)
* [[René Cassin|Cassin]] (1968)
* [[Tổ chức Lao động Quốc tế|ILO]] (1969)
* [[Mẹ Têrêsa|Têrêsa]] (1979)
* [[Adolfo Pérez Esquivel|Esquivel]] (1980)
* [[Cao ủy Liên HiệpHợp Quốc về người tị nạn|UNHCR]] (1981)
* [[Alva Myrdal|Myrdal]] / [[Alfonso García Robles|García Robles]] (1982)
* [[Lech Wałęsa|Wałęsa]] (1983)
* [[Elie Wiesel|Wiesel]] (1986)
* [[Óscar Arias|Arias]] (1987)
* [[Gìn giữ hòa bình Liên HiệpHợp Quốc|Mũ nồi xanh]] (1988)
* [[Tenzin Gyatso|Lạt-ma]] (1989)
* [[Mikhail Sergeyevich Gorbachyov|Gorbachyov]] (1990)
| group5 = 2001 – 2025
| list5 =
* [[Liên HiệpHợp Quốc|UN]] / [[Kofi Annan|Annan]] (2001)
* [[Jimmy Carter|Carter]] (2002)
* [[Shirin Ebadi|Ebadi]] (2003)