Khác biệt giữa các bản “Thành viên:Mintu Martin/Nháp”

{{Thành viên:Mintu Martin/Bản mẫu/Tab}}
==BCB==
{{Progression|{{#expr: (45 / 5) * 100 }}}}
* [[Thành viên:Mintu Martin/Nháp/1|Nháp 1]]: [[:en:Julia Ducournau|Julia Ducournau]] {{tick}}
* [[Thành viên:Mintu Martin/Nháp/2|Nháp 2]]: [[:en:Titane (film)|Titane (phim)]] {{tick}}