Khác biệt giữa các bản “Trấn Nam”

không có tóm lược sửa đổi
 
{{unreferenced}}
{{Quốc hiệu Việt Nam}}
'''Trấn Nam''' (鎮南) là tên gọi của Việt Nam dưới thời đô hộ của [[nhà Đường]], nhưng chỉ từ năm [[757]]-[[766]]. Tổng cộng gần 10 năm, sau đó nhà Đường đổi lại thành [[An Nam]]. Năm 757, nhà Đường đã đổi [[An Nam đô hộ phủ]] thành Trấn Nam đô hộ phủ, nhưng chỉ được gần 10 năm. Năm 766 nhà Đường đã đổi lại thành An Nam đô hộ phủ. Tiết độ sứ Trấn Nam trong thời kỳ này là [[Abe no Nakamaro]].
 
== Xem thêm ==