Tàn Kiếm

Tham gia ngày 28 tháng 7 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{top icon|imagename=Symbol star 2ca02c.svg|wikilink=Sherlock Holmes|description=|icon_nr=7|width=20}}
{{wide image|Departure Herald-Ming Dynasty.jpg|12447px|''Minh nhân xuất cảnh đồ.''|dir=rtl}}{{Đã nghỉ việc}}
[[Tập tinTập_tin:殘劍(草書).svg|nhỏphải|không_khung]]