Khác biệt giữa các bản “Hải Hưng (tỉnh)”

*Phía nam giáp tỉnh [[Thái Bình]] và tỉnh [[Nam Hà (tỉnh)|Nam Hà]]
*Phía đông giáp tỉnh [[Quảng Ninh]] và thành phố [[Hải Phòng]]
*Phía tây giáp tỉnh [[Hà TâySơn (tỉnh)|Hà TâyBình]].
 
==Diện tích, dân số==
Người dùng vô danh